Primarii

Va rugam sa folositi datele de autentificare, utilizator/parola, primite de la PAID in baza solicitarii oficiale transmise de UAT la adresa office@paidromania.ro pentru a putea descarca in format pdf sau excel lista proprietarilor de pe raza UAT care au polite PAD valabile la data descarcarii fisierului in conformitate cu Art.17 alin (1) din Legea nr 115/2023 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor.

(*) În cazul în care nu mai dispuneți de aceste date va rugăm să formulați o cerere pe email la adresa office@paidromania.ro

Enter your PAID Romania username.
Enter the password that accompanies your username.

Secțiune: INFORMAȚII GENERALE

Articolele menționate mai jos fac parte din Legea 115/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.

Sectiune: Contravenții:

Art. 29, alin. (1), literele a) precizează următoarele:

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art.3 alin. (1).;

Secțiune: Amenzi:

Art. 29, alin. (2), (3) și (5) precizează următoarele:

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 180/2022, cu modificările și completările ulterioare, amenzile contravenționale stabilite prin prezenta lege și applicate de Consiliul A.S.F. se constituie ca venit la bugetul de stat în cota de 50%, iar diferența de 50% ca venit la bugetul A.S.F..”

Secțiune: Mențiuni :

Potrivit art. 17 alin. (2) din același act normativ, începând cu data de 15 ianuarie 2024 compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor transmit semestrial , scrisori de înștiințare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat contracte PAD pentru locuințele pe care le dețin în proprietate.

Art. 22, alin (1) precizează următoarele:

(1) Statul își rezervă dreptul de a nu acorda despăgubiri, proprietarilor de locuințe avariate prin dezastre naturale, atunci când locuințele nu sunt asigurate printr-un contract PAD.”

 

Model excel de completat de către instituțiile statului (construcții cu destinația de locuință):
Link - Adrese Import
Explicații aferente fiecărui câmp din modelul de mai sus:
Link - Adrese specificații de import