Primarii

Va rugam sa folositi datele de autentificare, utilizator/parola, primite prin intermediul Institutiei Prefectului pentru a putea descarca in format .pdf sau excel lista proprietarilor care au incheiat contracte de asigurare obligatorie, de pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale aferenta datelor de autentificare, in conformite cu ART.17 din Legea nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (*)

(*) În cazul în care nu mai dispuneți de aceste date va rugăm să formulați o cerere pe email la adresa office@paidromania.ro

Enter your PAID Romania username.
Enter the password that accompanies your username.

Secțiune: INFORMAȚII GENERALE

Articolele menționate mai jos fac parte din Legea 260/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sectiune: Contravenții:

Art. 30, alin. (1), literele a) si b) precizează următoarele:

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 33;
b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10;”

Secțiune: Amenzi:

Art. 30, alin. (2), (3) și (5) precizează următoarele:

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia.
(5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul.”

Secțiune: Mențiuni :

Art. 22, alin (1) precizează următoarele:

(1) Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate, în condiţiile prezentei legi, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor.”

 

Model excel de completat de către instituțiile statului (construcții cu destinația de locuință):
Link - Adrese Import
Explicații aferente fiecărui câmp din modelul de mai sus:
Link - Adrese specificații de import