Informații utile

Pot încheia o asigurare facultativă pentru o locuință dacă nu am încheiat o poliță de asigurare obligatorie?

Nu. Societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu va pot încheia o asigurare facultativa pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.


Daca nu închei această asigurare, care este sancțiunea?

Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor se sancționeza cu amendă de la 100 la 500 lei de catre primarii pe raza carora se afla locuinta in cauza.


Cum deosebesc polița obligatorie - PAD de alte produse facultative?

PAD are o serie de caracteristici specifice:
- În colțul din stânga sus al poliței este prezent logo-ul PAID alături de denumirea “PAD”
- Seria poliței de asigurare PAD va începe cu “RA” urmată de un număr format din 11 cifre

Click aici pentru vizualizare format PAD


Cine mă despăgubește în cazul în care locuința asigurată suferă daune cauzate de un eveniment asigurat?

Plata despăgubirilor cuvenite se va face direct de către PAID, în baza documentelor/dosarului de daună întocmit de asigurătorul care a eliberat polita PAD.


Din momentul deschiderii dosarului de daună, în cât timp voi fi despăgubit?

PAID face plata despăgubirilor cuvenite în termen de maximum 5 zile de la primirea dosarului de daună de la asiguratorul care a încheiat polița și a întocmit dosarul de daună.

Asiguratorul care a încheiat polița PAD va deschide dosarul de daună în urma înștiințării scrise sau telefonice făcute de către beneficiar în urma producerii riscului asigurat. În termen de maximum 5 zile de la înștiințare, un reprezentant al asigurătorului se prezintă la locul producerii evenimentului pentru a constata daunele, ocazie cu care se incheie un Proces Verbal de constatare, semnat de reprezentantul asiguratorului si de asigurat/reprezentant asigurat.

Următoarea etapă reprezintă instrumentarea dosarului: culegerea de documente doveditoare ale dreptului de proprietate, documente de confirmare ale evenimentului de către autoritățile competente, orice alte documente/declarații solicitate pentru a stabili dreptul și cuantumul despagubirii. După centralizarea tuturor acestor documente asigurătorul va transmite către PAID dosarul de daună in scopul decontarii.


În cât timp pot aviza o daună suferită în urma producerii unui eveniment asigurat?

Potrivit Legii 260/2008, sunteți obligat să înștiințați societatea de asigurări privind daunele produse locuinței asigurate în cel mai scurt timp, nu mai mult de 60 de zile de la data producerii evenimentului asigurat.


În cazul în care există doi sau mai mulți proprietari ai unei locuințe, cine încasează despagubirea în caz de daună?

Despăgubirea cuvenita poate fi acordată integral unui co-proprietar dacă ceilalți co-proprietari își exprimă în scris acordul cu privire la această modalitate de platăsau plata se va face tuturor co-proprietarilor, proportional cu cota lor parte din dreptul de proprietate.