Contact

Pentru reclamații vă rugăm să folosiți formularul de reclamații.
Pentru solicitări de exercitare a drepturilor în conformitate cu GDPR vă rugăm să folosiți formularul de contact DPO.

POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A.

Registrul Comerțului nr. J40/1 0819/2009, CUI 26191737
Sediul social: Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Est, etaj 3, București, cod postal 011141
Capital social subscris și vărsat: 19.341.819 RON

Call Center: 021.9930

Program de lucru: Luni - Vineri, între orele 09:00-17:00 (cu excepția Sărbătorilor Legale)

Fax: 031.105.42.62
Email: office@paidromania.ro

* Dacă doriți să vă transmitem un răspuns în scris, vă rugăm să completați în câmpul Adresa din formular adresa de corespondență la care doriți să primiți răspunsul.

Imagine: