PAID a reînnoit contractul de reasigurare, cumpărând protecție pentru 300 mil. euro

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezatrelor Naturale - PAID a reînnoit contractul de reasigurare pentru anul de subscriere 2011/2012, care va intra în vigoare începând cu data de 15 iulie 2011. Acest program de reasigurare este de tip “excedent de daună” și are o capacitate de 300 milioane de euro, ce a fost stabilită cu ajutorul modelelor de catastrofă folosite pe piața internațională de reasigurare. Nivelul de acoperire prin reasigurare este mai mare față de capacitatea contractului anterior, de 200 milioane de euro, suplimentarea fiind necesară având în vedere creșterea portofoliului de polițe emise de PAID.

Reținerea PAID, potrivit contractului de reasigurare, este de 250.000 de euro pentru un eveniment. Un avantaj major al acestui contract este faptul că în cazul producerii unui eveniment, dacă reținerea PAID va fi depășită, despăgubirile se vor plăti după primirea sumelor corespunzătoare din reasigurare. Astfel, PAID nu va fi nevoit să avanseze fonduri din resurse proprii. Pentru a se asigura diversitatea și bonitatea companiilor de reasigurare, s-a impus un nivel un de rating de minimum A-, furnizat de către agențiile Standard&Poor’s și AM Best. Liderul programului de reasigurare pentru anul 2011/2012 este Sirius Re, companie recunoscută pe plan internațional pentru reasigurarea riscurilor de catastrofe naturale.

În perioada 15 iulie 2010-30 iunie 2011, PAID a primit 45 de solicitări de despăgubire, din care 16 dosare au fost soluționate și achitate, iar pentru celelalte s-au constituit rezerve de daună și sunt în curs de soluționare. Valoarea daunelor achitate de PAID s-a ridicat la peste 80.000 lei, iar rezervele de daună, constituite pentru toate cele 45 de dosare, au depășit 300.000 de lei.
Companiile autorizate să vândă polițe de asigurare obligatorie pentru locuințe (PAD), potrivit legislației în vigoare, sunt cei 13 acționari ai Pool-ului: ABC Asigurări, Astra Asigurări, ARDAF, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurări, Euroins România, Generali, Grawe România, Groupama România, Platinum Asigurări, Uniqa Asigurări.
Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale - PAD - acoperă daunele produse construcțiilor cu destinația de locuință de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale – inundații, cutremur, alunecări de teren, ca efect direct sau indirect al producerii acestora.
PAD trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

  • Denumirea/numele și sediul/domiciliul părților contractante
  • Numele beneficiarului asigurării
  • Tipul locuinței și adresa acesteia
  • Suma asigurată obligatoriu
  • Prima obligatorie și termenele de plată a acesteia
  • Perioada de valabilitate a contractului de asigurare
  • Numărul și titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD.

Pe fiecare poliță PAD există mențiunea că reprezintă “Asigurarea obligatorie a locuinței în baza Legii 260/2008” și este inscripționată cu sigla PAID.
PAD este emisă în sistem electronic numai de către cei 13 acționari ai PAID.
PAID a emis, până la data de 4 iulie 2011, peste 600.000 de polițe PAD.

****

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale – PAID - este o componentă esențială a programului român de asigurare a catastrofelor, gestionat de Ministerul Administrației și Internelor. Conform prevederilor legii, PAID administrează asigurarea obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României - cutremur, inundații și alunecări de teren. Pool-ul s-a constituit ca societate comercială, în luna noiembrie 2009, prin efortul comun a 13 societăți de asigurare (ABC Asigurări, Astra Asigurări, Ardaf, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurări, Euroins România, Generali, Grawe România, Groupama România, Platinum Asigurări si Uniqa Asigurări). Activitatea efectivă a PAID a început în luna februarie 2010, iar prima zi de emitere a asigurărilor obligatorii pentru locuințe a fost 15 iulie 2010.
Acoperirea PAID este una de tip prim risc si functioneaza pe principiul solidaritatii, adica se aplica acelasi nivel de prima de asigurare pentru orice locuinta, independent de gradul de vulnerabilitate specific acesteia. Primele de asigurare pentru PAD sunt de 20 de euro, pentru o sumă asigurată de 20.000 de euro, si de 10 euro, pentru o sumă asigurată de 10.000 euro.

05.07.2011
146