Contact DPO

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 sunteți îndreptățit, ca persoană vizată, să obțineți de la PAID S.A. confirmarea cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră personale, precum și să solicitați detalii cu privire la scopurile, categoriile și dezvăluirile acestor date, precum și dreptul de rectificare și de ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de opoziție.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteți utiliza acest formular electronic sau puteți trimite o solicitare în scris pe adresa societății, folosind acest model de solicitare, în atenţia DPO.

Imagine: